Certyfikat Zasadzenia Nowego Drzewa - Firma Tarapata Sp. z o.o.

Dbałość o środowisko i zmniejszenie śladu węglowego są niezwykle istotne.
W ramach zrównoważonego rozwoju Firma Tarapata chce angażować się w akcje poprawiające jakość życia.

Dziękujemy Firmie TUV NORD, że w naszym imieniu zasadzono kolejne drzewo.


Powrót

OPTistat - OPTeam S.A.