• TŁOCZNIA

  Specjalizujemy się w wiel- koseryjnej oraz średniose- ryjnej produkcji elementów tłoczonych.
 • CIĘCIE LASEREM

  Wykonujemy cięcie laserem elementów metalowych na maszynie o najwyższym stopniu zaawansowania techno...
 • GIĘCIE BLACH

  Nasza firma oferuję usługę gięcia blach na nowoczesnej prasie krawędziowej.
 • SPAWALNIA

  Spawamy stale konstru- kcyjne metodami MIG, MAG i TIG w osłonie gazów ochronnych.
 • LAKIEROWANIE

  Mamy bardzo duże doświad- czenie w lakierowaniu pro- szkowym na automatycznej linii lakierniczej.
 • PRZEKRAWALNIA

  Oferujemy cięcie blach na liniach automatycznych i laserem. Dysponujemy przecinarką CNC do cięcia pr...
 • GIĘCIE RUR

  Oferujemy usługi gięcia przy pomocy najnowocześniej- szych giętarek do rur.
 • BIURO PROJEKTOWE

  Dysponujemy biurem kon- strukcyjno-technologicznym wraz ze stabilną kadrą inżynieryjno-techniczną.

Polityka prywatności "cookies"

DOTACJE NA INNOWACJE

Firma Tarapata Spółka z o.o. dnia 25.04.2013 r. rozpoczęła realizację projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wzrost konkurencyjności i rozwój Firmy Tarapata Sp. z o.o. poprzez działania eksportowe”. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG .06.01.00-18-057/12-00.

 

     

OPTistat - OPTeam S.A.